ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รู้จักเชียงใหม่ริมดอย

ประวัติบริษัท

      บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ปัจจุบันบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท บริษัทดำเนินกิจการในด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป โรงงาน/คลังสินค้า โรงแรม/รีสอร์ท ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานโยธาอื่น ๆ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ

เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

  • about

    ประวัติบริษัท

  • mission

    วิสัยทัศน์

  • vision

    พันธกิจ

ผลงานที่ผ่านมา

ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน159 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จกรกฎาคม 2558

นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน110 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน120 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2557

นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงานบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงานบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด
มูลค่างาน200 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จธันวาคม 2556

คอนโดอรสิริน The Next 1

เจ้าของงานบริษัท จิราชัย จำกัด
ผู้ควบคุมงานบริษัท จิราชัย จำกัด
มูลค่างาน150 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2557

Suandok Park

เจ้าของงานคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
มูลค่างาน260 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2556

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง

เจ้าของงานโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ผู้ควบคุมงานโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
มูลค่างาน100 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.ลำปาง
วันแล้วเสร็จกันยายน 2554

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานBalfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ
มูลค่างาน50 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วันแล้วเสร็จมกราคม 2538

สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานBalfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันแล้วเสร็จมกราคม 2543

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานAnglo Asia Projects and Engineering Ltd.
มูลค่างาน150 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2552

โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล

เจ้าของงานคุณเจตน์ ตุวพลางกูร
ผู้ควบคุมงานบริษัท บิ๊กทรี บูติค โฮเทล
มูลค่างาน7.2 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกันยายน 2557
วันแล้วเสร็จเมษายน 2558

โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่

เจ้าของงานบริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด
ผู้ควบคุมงานบริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด
มูลค่างาน61 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นธันวาคม 2555
วันแล้วเสร็จมิถุนายน 2557

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน199 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2553
วันแล้วเสร็จกันยายน 2554

อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลค่างาน84 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกรกฏาคม 2552
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2554

หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานบริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด
มูลค่างาน91 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกรกฎาคม 2550
วันแล้วเสร็จตุลาคม 2551

อาคารสำนักงาน 4 ชั้นและอาคารพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
มูลค่างาน54 ล้านบาท
สถานที่ตั้งต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นธันวาคม 2550
วันแล้วเสร็จมีนาคม 2552

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน

เจ้าของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ควบคุมงานAnglo Asia Projects and Engineering Ltd.
มูลค่างาน75 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2549
วันแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2551

อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่

เจ้าของงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มูลค่างาน350 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2557
วันแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2559

Premium Outlet

เจ้าของงานOLM Property
ผู้ควบคุมงานโปรเจค เอเชีย จำกัด
มูลค่างาน250 ล้านบาท
สถานที่ตั้งอ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นพฤษภาคม 2558
วันแล้วเสร็จมกราคม 2559

โรงแรมรพี

เจ้าของงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ภรณ์รวี
ผู้ควบคุมงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ภรณ์รวี
มูลค่างาน94 ล้านบาท
สถานที่ตั้งต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเริ่มต้นพฤษภาคม 2559
วันแล้วเสร็จพฤษภาคม 2560

กรรมการบริษัท

team 1
team 1
team 1
team 1
team 1
team 1
team 1
team 1

กรรมการตรวจสอบ

team 1
team 1
team 1

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

team 1
team 1
team 1

กรรมการบริหาร

team 1
team 1
team 1
team 1
team 1
team 1
team 1

ปฎิทิน

สมัครงาน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มีความต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ส่งใบสมัคร

ติดต่อเรา

แสดงความคิดเห็น

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.